Khen thưởng 20 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2021 In
Thứ tư, 30 Tháng 6 2021 22:29

Ngày 16/6/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định khen thưởng 20 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2021.Trong số đó, có 04 giải Nhất (5 triệu đồng/giải), 07 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 09 giải Ba (1 triệu đồng/giải).

Khoa Ngôn ngữ học vô cùng vinh dự vì một trong bốn công trình đạt giải Nhất có công trình "Xây dựng mạng ngữ nghĩa cho một số lớp động từ tiếng Việt" của sinh viên Lê Văn Cương (Khóa QH-2017-X Ngôn ngữ học) do TS. Nguyễn Thị Minh Huyền và ThS. Hà Mỹ Linh hướng dẫn.

( Lê Văn Cương ngoài cùng bên phải, nhận giải Nhất cấp trường)

            Công trình của Lê Văn Cương là một công trình nghiên cứu mang tính liên ngành, ứng dụng các tri thức ngôn ngữ học và tri thức công nghệ thông tin để xây dựng tài nguyên từ vựng phục vụ việc phân tích ngữ nghĩa trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Các tài nguyên từ vựng này cung cấp thông tin hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm phân tích từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa văn bản. Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn về một tài nguyên từ vựng đáp ứng đầy đủ yêu cầu để xử lý ngữ nghĩa trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, công trình nhằm xây dựng một mạng ngữ nghĩa động từ dành cho tiếng Việt dựa vào VerbNet (viVerbNet), cung cấp một nguồn từ vựng cơ bản để phân tích ngữ nghĩa của tiếng Việt. Mỗi mục động từ trong viVerbNet đều được trích xuất từ VCL và được bổ sung thêm nhiều thông tin khác nhau được thu thập tự động từ các kho ngữ liệu tiếng Việt cũng như thủ công từ việc đối sánh với VerbNet tiếng Anh. Đề tài đã sử dụng các thuật toán phân cụm cho các động từ trích rút được từ VCL và các kho ngữ liệu tiếng Việt, từ đó xây dựng các thành phần ngữ nghĩa cho 50 nhóm động từ, ánh xạ và so sánh với các lớp động từ tương ứng trong VerbNet tiếng Anh. viVerbNet không chỉ có ý nghĩa trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà cũng có ý nghĩa với các nghiên cứu ngôn ngữ học.

 

Thông tin về các giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia  năm 2021

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N28460/Khen-thuong-20-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-cap-dHQGHN-nam-2021.htm