Thời khoá biểu lớp 1 Quảng Tây 2+2 học kỳ I năm học 2007-2008 In

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 QUẢNG TÂY 2+2
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

(Áp dụng từ ngày 17/09/2007 đến hết ngày 23/12/2007)

  •  Giảng đường : Phòng 47 Nhà C3 Mễ Trì
  • Tổng số: 31 sinh viên
      Thứ          2         3          4       5        6
 
Tiết 1 - 2(B.Chiều)

Tiếng Việt qua báo chí
Cô Châu

Tiếng Việt cao cấp I
Cô Lan

Tiếng Việt ngành
Du lịch
Cô Hồng

Ngữ pháp thực hành tiếng Việt
Cô Thành

Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn
Cô Thùy
 
Tiết 3 - 4(B.Chiều)

Tiếng Việt cao cấp I
Thày Cổn

Tiếng Việt ngành
kinh tế
Cô Dương

Từ pháp học tiếng Việt (Gtr tiếng Việt cao cấp)
Cô Lan

Tiếng Việt cao cấp II

Tr.C.Lan 

Từ vựng học tiếng Việt (trong du lịch)
Cô Hà


Ghi chú:
Giờ học buổi chiều: tiết 1,2: 14h00 - 15h30 (nghỉ giải lao 10 phút)
                                              tiết 3,4: 15h45' - 17h15