Đội ngũ cán bộ In

Đội ngũ cán bộ của Khoa Ngôn ngữ học hiện nay gồm 26 người, trong đó có 03 GS, 04 PGS, 05 TS, 08 ThS, 06 CN (05 người đang làm NCS hoặc học cao học). Ngoài ra, còn có trên 40 GS, PGS và TS ở nhiều cơ quan trong và ngoài nước tham gia giảng dạy với tư cách là giảng viên kiêm nhiệm hoặc thỉnh giảng. 

1. Cán bộ, giảng viên cơ hữu
     
1.      GS.TS Đinh Văn Đức 
     
2.      GS.TS Nguyễn Thiện Giáp 
     
3.      GS.TS Trần Trí Dõi 
     
4.      PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt 
     
5.      PGS.TS Đào Thanh Lan 
     
6.      PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn 
     
7.      PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp 
     
8.      TS Lê Đông 
     
9.      TS. Nguyễn Văn Chính
     
10.  TS. Hoàng Anh Thi 
     
11.  TS. Nguyễn Văn Hiệu 
     
12.  TS. Nguyễn Thị Phương Thùy
     
13.  ThS Đinh Kiều Châu 
     
14.  ThS Phạm Thuý Hồng 
     
15.  ThS Nguyễn Ngọc Bình 
     
16.  ThS Võ Thị Minh Hà 
     
17.  ThS Phạm Hữu Viện 
     
18.  ThS Lê Thu Hoài 
     
19.  ThS Nguyễn Kim Thoa  
     
20.  ThS.Hà Thị Tuệ Thành 
     
21.  CN (NCS) Trần Hồng Hạnh 
     
22.  CN (NCS) Đỗ Hồng Dương 
     
23.  CN (NCS) Bùi Duy Dương
     
24.  CN (NCS) Phạm Thu Hà
     
25.  CN (NCS) Phan Thị Huyền Trang
     
26.  CN (HVCH) Vũ Thị Mai  

2. Hợp đồng công việc
     
1.  CN (HVCH) Hứa Ngọc Tân 
     
2.  CN (HVCH) Nguyễn Thị Quỳnh  

3. Giảng viên kiêm nhiệm
     
1.      GS.TS Lê Quang Thiêm (Khoa Đông phương học) 
      2.      PGS.TS Vũ Đức Nghiệu (Ban Giám hiệu) 
      3.      PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh (ĐHQG Hà Nội) 
      4.      GS.TS Nguyễn Quang Hồng (Viện Hán Nôm) 
      5.      GS.TS Đỗ Kim Liên (Đại học Vinh)
      6.      PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương (Viện Ngôn ngữ học)
      7.      TS Hoàng Cao Cương (Viện Ngôn ngữ học)  

4. Giảng viên thỉnh giảng
      1.      GS.TS Nguyễn Tài Cẩn (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      2.      GS.TS Nguyễn Lai (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      3.      GS.TS Hoàng Trọng Phiến (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      4.      GS.TS Nguyễn Cao Đàm (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      5.      GS.TS Đoàn Thiện Thuật (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      6.      GS.TS Hoàng Thị Châu (Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      7.      PGS Phan Ngọc (Viện Đông Nam Á, đã nghỉ hưu) 
      8.      GS.TS Phạm Đức Dương (Viện Đông Nam Á, đã nghỉ hưu) 
      9.      GS.TSKH Lý Toàn Thắng (Viện Từ điển và Bách khoa thư)
      10.  GS.TS Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học)
      11.  PGS.TS Nguyễn Đức Tồn (Viện Ngôn ngữ học)
      12.  PGS.TS Vũ Kim Bảng (Viện Ngôn ngữ học)
      13.  PGS.TS Hà Quang Năng (Viện Từ điển và Bách khoa thư) 
      14.  PGS.TS Phạm Văn Tình (Viện Từ điển và Bách khoa thư)
      15.  GS. Phạm Hồng Quý (Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc) 
      16.  GS.TS Nguyễn Đức Dân (Đại học Quốc gia Tp HCM, đã nghỉ hưu) 
      17.  GS.TSKH Trần Ngọc Thêm (Đai học Quốc gia, TpHCM) 
      18.  GS.TS Diệp Quang Ban (Đại học Sư phạm Hà Nội, đã nghỉ hưu) 
      19.  PGS.TS Đỗ Việt Hùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)
      20.  TS. Phạm Tất Thắng (Viện Ngôn ngữ học) 
      21.  TS. Nguyễn Thị Huyền (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHà Nội)
      22.  PGS Phan Thanh Thuỷ (Đại học Paris 7, Pháp) 
      23.  PGS TS Nguyễn Xuân Hoà (Khoa Quốc tế học, đã nghỉ hưu) 
      24.  GVC Nguyễn Xuân Lương ( Khoa Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu) 
      25.  GS.TS Mai Ngọc Chừ (Khoa Đông phương) 
      26.  GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (Văn phòng Quốc hội) 
      27.  GS.TS Bùi Khánh Thế (ĐHQG Tp HCM, đã nghỉ hưu) 
      28.  PGS Bùi Thanh Quất (Khoa Triết học, đã nghỉ hưu) 
      29.  GS.TS Lại Văn Toàn (Viện TTKHXH, đã nghỉ hưu) 
      30.  PGS.TS Vương Toàn (Viện TTKHXH, đã nghỉ hưu) 
      31.  TS. Nguyễn Thị Tân (Viện Ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu)
      32.  TS. Trịnh Cẩm Lan (Khoa Đông phương) 
      33.  TS. Nguyễn Khánh Hà (Viện Việt Nam học)
      34.  ThS. Vũ Thanh Tùng (Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG Hà Nội)
      35.  ThS. Phùng Thị Thanh Lâm (Viện Việt Nam học)
      (...)
Khoa Ngôn ngữ học hoan nghênh các giáo sư, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa. Nếu quý vị nào có nhu cầu giảng dạy, thuyết trình khoa học hoặc cộng tác nghiên cứu với khoa, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ của Khoa. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí có hạn, ngoài tiền thù lao giảng dạy hoặc thuyết trình khoa học (trả theo giờ, tính theo quy định của nhà trường), Khoa chúng tôi không thể đài thọ cho quý vị các chi phí ăn ở, đi lại (kể cả đến và đi). Rất mong nhận được từ quý vị sự thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn.  

5. Các cán bộ, giảng viên Khoa Ngôn ngữ học đã quá cố
Khoa Ngôn ngữ học ghi nhớ công lao của các cán bộ, giảng viên từng công tác hay tham gia giảng dạy tại Khoa nay đã quá cố:
      1.      GS.TS Nguyễn Hàm Dương (1930 - 1992) 
      2.      PGS Nguyễn Văn Tu (1918 - 1998) 
      3.      PGS Nguyễn Kim Thản (1927 - 1996) 
      4.      GS.TS Lưu Vân Lăng (1928 - 1997) 
      5.      PGS.TS Trần Khuyến (1937 - 1997) 
      6.      GS.TS Nguyễn Phú Phong (1934 - 2007)
      7.   PGS Cao Xuân Hạo (1930-2007)