Tổ chức của Khoa Ngôn ngữ học In

Tổ chức của Khoa Ngôn ngữ học

Bộ máy tổ chức của Khoa Ngôn ngữ học hiện nay gồm có Ban Chủ nhiệm Khoa (1 Trưởng Khoa và 1 Phó Trưởng Khoa), 4 Tổ Bộ môn (Ngôn ngữ học lý thuyết và ứng dụng, Việt ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu và khu vực, Ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam), 1 trung tâm (TT Ứng dụng ngôn ngữ và Việt ngữ học). Ngoài ra, Khoa còn có Bộ phận trợ lí, Văn phòng và Phòng Tư liệu Khoa và các cố vấn học tập.

Ban chủ nhiệm Khoa
        Trưởng Khoa: PGS.TS Trịnh Cẩm Lan

        (0912863611,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

        Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Thị Hồng Hạnh

        (0912307727,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bộ môn Ngôn ngữ học Lý thuyết và Ứng dụng

            Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn

            (0913032965, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bộ môn Việt ngữ học

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt

          (0912770132, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bộ môn Ngôn ngữ học đối chiếu và khu vực

          Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TS Vũ Đức Nghiệu

          (0913215204, nghieuvd.vnu.edu.vn)

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

         Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TS Trần Trí Dõi

         (0913588364, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

        Phó chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Hồng Hạnh

        (0912307727, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Trung tâm Ứng dụng ngôn ngữ học và Việt ngữ học

         Giám đốc Trung tâm:  

          

Bộ phận trợ lí chuyên môn

              Trợ lí đào tạo ĐH chính quy: ThS Vũ Thị Thuý Vân

              (0902003119, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )                   

              Trợ lí đào tạo Sau ĐH: ThS Vũ Thị Thuý Vân

              (0902003119, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )                   

              Trợ lí chương trình Trung Quốc: ThS Trương Nhật Vinh

              (0914317822,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

               Trợ lí chính trị và CTSV: - ThS Trương Nhật Vinh

              (0914317822,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Văn phòng – Phòng Tư liệu Khoa

              Văn thư: ThS Vũ Thị Thuý Vân

              (0902003119, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )                   

               Phòng Tư liệu: CN Đoàn Cảnh Tuấn

               (0357866197,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

   Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp

·               K61 Ngôn ngữ học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thuỳ

                (0866977726,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

·               K62 Ngôn ngữ học: PGS.TS. Đinh Kiều Châu

                (0912359533, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

·               K63 Ngôn ngữ học: ThS. Hà Thị Tuệ Thành

                (0988910844, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

                K64 Ngôn ngữ học: PGS.TS. Hoàng Anh Thi                

                (0916124833,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )