Hồ sơ xin bảo vệ luận văn thạc sỹ In

NỘI DUNG TRONG FILE
 
   1. Phiếu giao nhận hồ sơ xin bảo vệ
   2. Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên.          
   3. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn về quá trình học tập của học viên.
   4. Bảng điểm cao học
   5. Lý lịch khoa học của học viên
   6. Thông tin về luận văn: 
                                         
                                                                              Tải tài liệu