Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 01/2020 In
Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 13:53

 

 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 01/2020

 

1. Đề tài:  Biểu thức đa nghĩa trong hoạt động suy diễn (trên cứ liệu chương trình truyền hình trực tiếp Ơn giời cậu đây rồi)

Người thực hiện: Đoàn Cảnh Tuấn

Người HDKH: TS. Lê Thị Thu Hoài

Thời gian: 8h00 ngày 02  tháng 01  năm 2020  (thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học