Thông báo về việc nộp đơn xin kéo dài thời gian học tập đối với NCS khóa QH 2012-X In
Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 08:27

Thông báo về việc nộp đơn xin kéo dài thời gian
học tập đối với NCS khóa QH 2012-X

 

            Theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, các NCS (đã có bằng Thạc sĩ)  khóa QH-2012-X đã gần hết thời hạn đào tạo chuẩn.

            Khoa Ngôn Ngữ học yêu cầu các NCS có liên quan nộp đơn xin kéo dài thời hạn học tập (có chữ kí của GS hướng dẫn chính) về bộ phận SĐH của Khoa (qua cô Vũ Hương Mai, ĐT: 0916881819) trước 16h00 ngày 15/12/2015.

            Đề nghị các NCS nghiêm túc thực hiện. Mẫu đơn xin kéo dài thời gian học tập được gửi kèm thông báo này. (tải mẫu đơn)

         

Khoa Ngôn ngữ học