Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn cho HVCH khóa 2012 (K57) In
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 08:20

 

Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn cho HVCH khóa 2012 (K57)
 
 Như đã thông báo, các HVCH khóa 2012 (K57) không có khả năng bảo vệ luận  văn đúng thời hạn theo quyết định có thể xin gia hạn thời gian bảo vệ. Thủ tục xin gia hạn như sau:
1.     Viết đơn xin gia hạn (theo mẫu đính kèm).
2.     Xin ý kiến xác nhận của người hướng dẫn.
3.     Nộp đơn cho bộ phận SĐH của Khoa trước ngày 10/12/2014
 
           Lưu ý: Trong đơn cần ghi rõ số lượng học phần và tín chỉ đã theo học, tình hình viết luận văn thạc sỹ.
Đề nghị các HVCH khóa 2012 nghiêm túc thực hiện.


Khoa Ngôn ngữ học