Thông báo về việc tổ chức giải đáp thắc mắc dành cho các học viên thi Cao học đợt 1 năm 2017 In
Thứ sáu, 07 Tháng 4 2017 07:58


THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức giải đáp thắc mắc dành cho các học viên thi Cao học đợt 1 năm 2017

 

Kính gửi các học viên thi Cao học đợt 1/2017,

Để phục vụ cho kì tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2017, Khoa Ngôn ngữ học tổ chức buổi giải đáp thắc mắc về các môn học, như sau:

1. 8h30 ngày thứ 5 (13/4/2017): Giải đáp thắc mắc môn cơ sở (Cơ sở Việt ngữ học)

Địa điểm: Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

Giảng viên: GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2. 14h30 ngày thứ 5 (13/4/2017): Giải đáp thắc mắc môn cơ bản (Ngôn ngữ học đại cương)

Giảng viên: GS.TS. Đinh Văn Đức

Địa điểm: Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

Kính mời các học viên quan tâm tới dự. Xin cảm ơn.

 

         KHOA NGÔN NGỮ HỌC